Thái Lan khởi xướng điều tra về sản phẩm thép tấm không hợp kim nóng cuộn và không cuộn

Bản in
Thái Lan khởi xướng điều tra về sản phẩm thép tấm không hợp kim nóng cuộn và không cuộn

Cục Ngoại thương (DFT) – Bộ Thương mại Thái Lan đã khởi xướng điều tra rà soát gia hạn biện pháp tự vệ với sản phẩm thép tấm không hợp kim nóng cuộn và không cuộn. Đơn kiện được đăng tải tại: http://btir.dft.go.th. Thời hạn để các bên có ý kiến bình luận đối với vụ việc trước 16h30 ngày 28/10/2016. Việt Nam có xuất khẩu những sản phẩm này sang Thái Lan.

Ảnh có tính chất minh họa

Cùng với thông báo này, DFT cũng ban hành bản câu hỏi điều tra và thời hạn để trả lời bản câu hỏi và gửi tới DFT là trước 16h30 ngày 14/11/2016.

Được biết, DFT cũng thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần dự kiến vào lúc 9.00h ngày 10/11/2016. Tuy nhiên, các bên liên quan cần đăng ký tham gia trước 16h30 ngày 28/10/2016. Mặt khác, DFT cũng sẽ tạo cơ hội tham vấn với các bên trong trường hợp có đề nghị và chứng minh được có quyền lợi thiết yếu trong vụ việc và gửi trước 16h30 ngày 28/10/2016.

Trước đó, Thái Lan cũng đã khởi xướng điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ từ năm 2014, cụ thể: tháng 12/2014 - 6/2015 mức thuế áp dụng là 21,92% của giá C.I.F; tháng 6/2015 - 6/2016 là 21,52% của giá C.I.F; tháng 6/2016 - 6/2017 là 21,13% của giá C.I.F. Trong vụ việc này Việt Nam được loại ra khỏi danh sách các nước bị áp dụng biện pháp vì lượng xuất khẩu không đáng kể và là nước đang phát triển.

Tuy nhiên, trong vụ việc điều tra gia hạn lần sau này, nếu lượng xuất khẩu của Việt Nam chiếm trên 3% tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan, DFT có thể sẽ không loại trừ hàng xuất khẩu của Việt Nam ra khỏi biện pháp tự vệ (nếu áp dụng).

Tin mới cập nhật
Các tin khác