Tập trung xây dựng Thương hiệu ngành công nghiệp thực phẩm

Bản in
Tập trung xây dựng Thương hiệu ngành công nghiệp thực phẩm

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, hiệp hội ngành hàng có liên quan tiếp tục tập trung triển khai Chương trình xây dựng Chiến lược Thương hiệu ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các cơ quan trên khi triển khai Chương trình phải bảo đảm thống nhất, hiệu quả, theo đúng mục tiêu, nội dung Chương trình Thương hiệu quốc gia đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát tình hình và tiếp tục triển khai các chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng đối với các ngành hàng khác, nhất là những ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh và khả năng cạnh tranh.

Tin mới cập nhật
Các tin khác