Tạo “cú huých” xuất khẩu vải

08:41 | 29/06/2016

Ngày 13/6, tiếp tục chương trình xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2016, UBND tỉnh Bắc Giang và UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu (XK) vải thiều tại tỉnh Lạng Sơn nhằm tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa tiêu thụ mặt hàng này.  (Đọc thêm)