Tạo bứt phá cho Cao nguyên đá

20:04 | 01/06/2018

Mặc dù giao thông còn khó khăn, nhưng với tiềm năng Cao Nguyên đá Đồng Văn, các huyện phía Bắc tỉnh Hà Giang vẫn biết phát huy thế mạnh tạo điều kiện tốt nhất thu hút đầu tư, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương.