Tăng cường quản lý, kiểm tra thủy điện mùa mưa bão

19:00 | 11/09/2017

Công tác quản lý an toàn hồ đập thủy điện hàng năm, đặc biệt là trong mùa mưa bão luôn được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn công trình, người và thiết bị, hiệu quả sản xuất điện, đặc biệt giảm thiểu tối đa thiệt hại cho vùng hạ du.