Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion) mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi ...

Là một trong những yêu cầu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra với tác tổ chức tín dụng  (TCTD). Trong văn bản vừa ban hành, cơ quan này yêu cầu các ...

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa ban hành quyết định về việc giảm 0,5%/năm lãi suất các khoản vay ngắn hạn bằng VND đối với khách hàng thuộc 5 nhóm khách hàng ...

Vốn cung ứng cho nền kinh tế trong năm 2018 được dự báo tiếp tục tăng bền vững, không chỉ đến từ kênh tín dụng của các ngân hàng mà còn tăng nguồn trung - ...

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả nổi bật ở tất cả các chỉ số quan trọng, cho thấy hiệu quả và ...

Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng tới mọi khách hàng, nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa đã tiếp tục được Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện thực ...

Dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm tới 73,6% tổng dư nợ tín dụng của đơn vị, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) đang dẫn đầu ...

Trong báo cáo tài chính kết thúc năm 2017 được công bố chiều 16/1/2018 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), lợi nhuận trước thuế đạt 1.405 tỷ đồng, tăng trưởng 100% so với cùng ...