Các tỉnh Đông Nam bộ không chỉ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2016 mà còn nâng cao chất lượng thu ...

Để thu hút đầu tư vào các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, hàng loạt giải pháp nhằm giảm bất cập từ thủ tục hành chính, ưu ...

Năm 2016, nhờ cơ chế thoáng, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời vận động được nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, Yên Bái đã tạo bước đột phá trong thu ...

Nhằm phát huy tối đa các lợi thế, tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh xây dựng môi trường kinh doanh hấp dẫn, tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm về ...