Là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, có nhu cầu lớn về nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều ...