Tính đến hết tháng 3/2017, 24 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) có 1.959 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 21,563 tỷ USD, ...

Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn tại Việt Nam gồm: Tiêu chí xác định cảng cạn, kết cấu hạ tầng, dịch vụ ...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tình đến hết tháng 3/2017, các nhà đầu tư đến từ Australia đã đầu tư 396 dự án tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 1,82 tỷ ...

Báo cáo kinh tế Việt Nam 2016 của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kinh tế quốc dân đã đưa ra nhận xét: Nếu ví nền kinh tế Việt Nam như một dòng sông chảy ...

Hiện nay, đưa khu kinh tế (KKT) ven biển phát triển hài hòa với tổng thể nền kinh tế, các vùng và địa phương đang là vấn đề được cơ quan quản lý nhà nước ...

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Đồng Tiến cho biết, các ngân hàng thương mại đã đăng ký số tiền hơn 100.000 tỷ đồng để cho vay các dự án sử dụng ...