Tập đoàn Sketcher (Mỹ) đang nghiên cứu đầu tư một dự án lớn với quy mô khoảng 20.000 lao động vào Việt Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo khởi đầu tốt trong thu ...

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 2 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, tăng thêm và góp ...

Trong 2 tháng/ 2018 TP. Hồ Chí Minh đã thu hút trên 1,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ các dự án đầu tư mới, dự án tăng vốn và góp vốn, ...

Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Để "hóa giải" ...

Sông Công là thành phố công nghiệp phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Tuy mới được thành lập năm 2015, thành phố Sông Công đã nhanh chóng khẳng định được  vị trí quan trọng của mình ...

Theo số liệu Cục Đầu tư trực tiếp nước ngoài công bố vào sáng nay (31/1), trong tháng 1/2018, Việt Nam thu hút được 1,255 tỷ USD vốn FDI, bao gồm vốn đăng ký mới, ...

Cả nước hiện có 3 khu công nghệ cao (CNC) quốc gia được thành lập đó là Khu CNC Hòa Lạc (Hà Nội), Khu CNC Đà Nẵng và Khu CNC TP. Hồ Chí Minh. Hoạt ...