Do khung khổ pháp lý chưa hoàn thiện, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn lỏng lẻo nên thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) FDI hoạt động tại Việt Nam thực ...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016- 2020, dự kiến Việt Nam sẽ có khoảng 598 dự án đầu tư theo mô hình hợp tác công tư (PPP) đăng ký thực hiện ...

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm. Theo đó, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, ...

Cùng với việc quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, các khu công nghiệp (KCN) Hà Nội hứa hẹn là điểm đến của các tập đoàn lớn ...