Ngày 15/5, tạp chí Nhà Đầu tư và Công ty Kiểm toán quốc tế KPMG Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018 và đến năm ...

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) là yếu tố cốt lõi giúp Cao Bằng có những bước tiến mạnh mẽ trong thu hút đầu ...

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra hàng loạt cam kết về môi trường đầu tư, chẳng hạn sẽ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký quyền ...

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước được phép phân bổ tối đa là 1,8 triệu tỷ đồng, trong đó, đã phân bổ 1,642 triệu ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố Dự thảo Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2018 - 2023. Mục tiêu của chiến lược nhằm xác ...

Sáng 10/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung chính tại buổi làm việc là đánh giá về tình hình ...