Nhằm phát huy tối đa các lợi thế, tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh xây dựng môi trường kinh doanh hấp dẫn, tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm về ...

Tính đến thời điểm hiện tại, Điện Biên là địa phương duy nhất trong cả nước chưa thu hút được đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhằm “giải cơn khát” FDI, UBND tỉnh đang ...

Xây dựng chính sách ưu đãi trong lĩnh vực thuế, tín dụng; tạo điều kiện, ưu tiên giải quyết nhanh nhất về thủ tục đối với dự án trọng điểm, cấp bách… là những biện ...