Đây là chỉ tiêu tăng trưởng vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra trong khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Chỉ tiêu ...

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, 46,1% doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc cho biết sẽ tăng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, 71% DN Hàn Quốc ...

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) kỳ vọng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong năm 2017 sẽ đạt khoảng 30 tỷ USD.

Với phương châm: “Các nhà đầu tư đến Yên Bái là công dân Yên Bái, sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Yên Bái đặc biệt chú trọng cải thiện môi ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, Việt Nam thu hút được 19,22 ...