Bất động sản nghỉ dưỡng (BĐSND) đang là một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo thống kê của Hiệp hội BĐS Việt ...

Giữa tháng 5 vừa qua, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) đã công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp, theo đó, có 36% doanh nghiệp Mỹ được khảo sát dự ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 5 tháng đầu năm 2017. Theo đó, trong khi nguồn vốn FDI đăng ký mới ...