Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ đạt 36.996 tỷ đồng, tăng 15,10% so với cùng kỳ năm 2015. Dẫn ...

Ông Lâm Hải Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nhân Thương mại dịch vụ xuất sắc năm 2016”, ...

Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động sẽ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này theo đúng lộ trình ...