Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hiện tình hình nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm đang tiếp tục gia tăng và xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước dù ngành ...

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội mới đây đang được dư luận hết sức quan tâm. Theo lý giải của đại diện Bộ này và ngành ...

Theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh, 3 tháng cuối năm ngành này sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trọng tâm, trong đó ...

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.