Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA hướng dẫn quy định về biện pháp thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.

BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống ...

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ...