BHXH Việt Nam không chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố dừng thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT với các cơ sở y tế tư nhân.