Sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mới nhất của Prudential

10/08/2012 16:24:00

Phú –An Lộc được coi là sản phẩm chủ chốt trong năm nay của Prudential Việt Nam bởi hàng lọat tính nổi trội của sản phẩm này so với các sản phẩm tương tự trên thị trường BHNT hiện nay.

CôngThương - Phú –An Lộc là sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đầu tiên và duy nhất hiện nay có tổng số bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm nhiều nhất (37 bệnh) và chi trả quyền lợi bảo hiểm tới 2 lần khi mắc các bệnh hiểm nghèo khác nhau trong suốt thời hạn hợp đồng với tổng quyền lợi bảo hiểm  lên tới 200% số tiền bảo hiểm cộng với các khoản lãi. Đặc biệt sau khi chi trả quyền lợi cho lần mắc bệnh hiểm nghèo thứ nhất, khách hàng vẫn nhận được quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm từ hợp đồng mà không cần tiếp tục đóng phí. Ngòai ra sản phẩm cũng hỗ trợ chi phí điều trị các bệnh hiểm nghèo giai đọan đầu để giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng chi phí cũng như tăng cơ hội phục hồi sức khỏe…

Khách hàng tham gia sản phẩm này ờ lứa tuổi từ 18-55  với mức bảo hiểm từ 30 triệu đồng cho đến 1,5 tỷ đồng. Thời hạn hợp đồng đến 75 tuổi (khách hàng cũng có thể kết thúc hợp đồng trước thời hạn). Cách đóng phí cũng khá linh họat, khách hàng có thể đóng phí trong vòng 10, 15 hay 20 năm (nhưng không vượt quá tuổi 65 của người được bảo hiểm)..

Minh Long


PHẢN HỒI