Mặc dù từ đầu tháng 9 đến nay VN-Index trong tình trạng đi ngang tích lũy đi ngang, nhưng thực tế rất nhiều cổ phiếu lại rơi thảm như trong một thị trường giá xuống ...