Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất được thiết kế để chế biến dầu thô, hỗn hợp dầu Bạch Hổ và dầu Dubai. Các sản phẩm có thể sản xuất bao gồm: Polypropylene, propylene, LPG, xăng RON 95, xăng RON 92, nhiên liệu phản lực Jet A1, dầu hỏa (kerosene), dầu diesel và dầu FO.