Ngày 10/1, nhân dịp sang Việt Nam dự tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng ngoại giao hai nước Việt Nam - Tây Ban Nha, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha, Ignacio Ybañez Rubio đã khẳng định mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.