Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kỷ cương, kỷ luật mới theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, phục vụ, Sở Công Thương các địa phương đã tích cực cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) với những nội dung thiết thực, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Phóng viên Báo Công Thương xin lược ghi ý kiến của các Sở Công Thương về việc triển khai CCTTHC thuộc lĩnh vực Công Thương địa phương.