Tính đến hết qúy III, xuất nhập khẩu vẫn khẳng định vị trí là một trong nhưng mảng sàng nhất trong bức tranh kinh tế - xã hội khi xuất khẩu (XK) tăng trưởng cao do hàng hóa được giá, lợi về thị trường; nhập khẩu (NK) tập trung vào nhóm cần thiết; nhập siêu (NS) giảm mạnh.