Năm 2017 sẽ tiếp tục là năm TTCK chứng kiến các yếu tố tốt xấu đan xen, đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt của nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, điều cần thiết là chọn lọc và theo dõi sát sao các nhóm ngành có khả năng tạo ra đột biến, khả năng tạo ra cơ hội. Đây sẽ là những ngành chủ đạo, đón nhận dòng chảy của vốn đầu tư trên TTCK năm 2017.

Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương Phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2017 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 3/1/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Sẽ tiếp tục trình Chính phủ, Quốc hội hệ thống các giải pháp đồng bộ thúc đẩy thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam phát triển hiện đại, an toàn, hiệu quả.