Có rất nhiều người mắc “hội chứng vừa đủ”. Họ làm một lượng công việc chừng mực với một thời gian chừng mực, ngay cả giải trí cũng chừng mực. Ông Kim Woo Choong- cựu Chủ tịch Tập đoàn Daewoo, 81 tuổi, huyền thoại kinh doanh của Hàn Quốc- tâm sự như vậy trong hồi ký của mình.