Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kỷ cương, kỷ luật mới theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, phục vụ, Sở Công Thương các địa phương đã tích cực cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) với những nội dung thiết thực, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Phóng viên Báo Công Thương xin lược ghi ý kiến của các Sở Công Thương về việc triển khai CCTTHC thuộc lĩnh vực Công Thương địa phương.

Nhằm tháo gỡ một phần khó khăn đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả công tác khuyến công, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố.  

Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, nhóm phóng viên Thời sự- Kinh tế Báo Công Thương đã trao đổi nhanh với một số lãnh đạo Sở Công Thương về công tác hội nhập trong tình hình mới. Hầu hết lãnh đạo các Sở Công Thương đều cho rằng, hội nhập kinh tế quốc tế bên cạnh việc đem lại cơ hội lớn cho các địa phương cũng đặt ra không ít thách thức. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, mỗi doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng cần nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động tiếp cận thông tin hội nhập, nâng cao năng lực quản trị...