Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được ví như “mở cánh cửa lớn” để Việt Nam bước vào “sân chơi” toàn cầu với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương. Hiện Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 200 quốc gia và quan hệ đầu tư với 114 quốc gia, vùng lãnh thổ. Vị thế đó có được nhờ vào những nỗ lực không ngừng hội nhập kinh tế quốc tế.