Thời gian qua, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phục vụ sản xuất, lắp ráp ôtô đã bước đầu đạt những kết quả quan trọng, cung cấp một số phụ tùng, linh kiện, thiết bị, đáp ứng một phần nhu cầu cho sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước và đã có sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ để đưa CNHT phát triển không chỉ đáp ứng cho ngành công nghiệp ôtô mà cả nền kinh tế.