Cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ít về số lượng, nhỏ về quy mô, năng lực tài chính hạn chế, thiếu nhân lực đã khiến việc triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang gặp nhiều trở ngại.

Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề chế tác đá Bửu Long - TP. Biên Hòa giai đoạn 2017 - 2020” đã được Sở Công Thương Đồng Nai xây dựng và trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là một trong nhiều đề án tương tự đã được Đồng Nai bền bỉ thực hiện trong nhiều năm, nhằm khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá nhu cầu cũng như khả năng thực hiện, khuyến công Thanh Hóa luôn ưu tiên dành nhân lực và vật lực cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn 11 huyện miền núi của tỉnh thụ hưởng chính sách khuyến công.

Nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm, Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận luôn bám sát các đối tượng thụ hưởng, nhanh chóng giải quyết vướng mắc phát sinh, tăng cường hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho các cơ sở thực hiện và hoàn thành đề án được giao.

Những năm qua, khuyến công Yên Bái đã thực hiện tốt chương trình khuyến công quốc gia. Nguồn vốn từ chương trình này chủ yếu được hỗ trợ cho các đề án trọng điểm có quy mô lớn, mang tính liên vùng, khai thác được thế mạnh của địa phương.

Sau 10 năm triển khai (2006 - 2016), khuyến công Bình Phước đã thay đổi rõ rệt cả về chất và lượng, qua đó góp phần đáng kể thay đổi diện mạo ngành công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh.

Thiếu nhân lực và kém thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đang là nút thắt của công tác khuyến công tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tháo gỡ khó khăn này, địa phương đang cần sự hỗ trợ, điều chỉnh từ cơ chế, chính sách.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Điện Biên (trung tâm) dần vượt qua trở ngại về kinh phí, nhân lực, điều kiện tự nhiên khó khăn để đưa hoạt động khuyến công tới gần hơn với các đối tượng thụ hưởng, nhất là các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa...

Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, thời gian qua Sở Công Thương Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động khuyến công trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của nhà nước và thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển.

Tập trung triển khai tốt các đề án khuyến công đã được giao, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng; quản lý sử dụng có hiệu quả kinh phí khuyến công đã được giao năm 2016 và chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khuyến công… là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong những tháng cuối năm.

Với sự góp sức của nguồn vốn khuyến công, mô hình sản xuất than sạch từ phụ phẩm nông nghiệp đã thực hiện thành công, đem lại lợi ích kinh tế cho đối tượng thụ hưởng và lợi ích xã hội thiết thực.

Chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Với tổng kinh phí thực hiện 306,560 tỷ đồng, khuyến công Quảng Ninh sẽ có thêm nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn.