Lồng ghép các đề án khuyến công nhằm tạo ra chuỗi đề án, có nguồn lực hỗ trợ lớn và thời gian triển khai dài là giải pháp khuyến công Tuyên Quang dự kiến thực hiện trong những năm tới nhằm tạo điểm nhấn cũng như tăng sức lan tỏa cho công tác khuyến công.