Sau khi dự án ngầm hóa hệ thống cáp điện trên tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn thành công, kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp điện ở 6 tuyến đường nội thị của TP. Đà Nẵng trong năm 2016 đã không thể thực hiện được do không có vốn đầu tư.