Nông dân đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) đang bước vào chính vụ gieo sạ lúa đông xuân 2016 - 2017. Vì vậy, nhu cầu vật tư nông nghiệp (VTNN) tăng mạnh nhưng giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại có xu hướng giảm. Ðây là tín hiệu mừng cho bà con nông dân.