“Nigeria và Ghana là 2 thị trường lớn, tiềm năng của châu Phi, khó nhưng rất hấp dẫn...”, là nhận định chung của các đại diện doanh nghiệp (DN) Việt Nam tham dự Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 tại 2 thành phố Lagos và Accra của Nigeria và Ghana, từ ngày 5-15/11/2016.

Ngày 11/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quyết định 4127/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu bông thô từ Ghana do phát hiện nhiều khối lượng bông thô nhập khẩu từ thị trường này bị nhiễm loài mọt Trogoderma granarium Everts còn sống.