2018 – năm thứ 12 Công ty Reed Tradex hoạt động tại Việt Nam với 3 triển lãm quốc tế: Metalex Vietnam, Nepcon Vietnam và Vietnam Manufacturing Expo, thu hút hàng nghìn nhà công nghiệp, khách tham quan trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển.