Gần 2000 chủ doanh nghiệp của Châu Phi, đại diện các Chính phủ và cơ quan Nhà nước, các chuyên gia và báo chí sẽ họp tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Alger từ 3-5/12/2016 để thảo luận về các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của lục địa này.