Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, việc in, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới được triển khai đồng loạt cho toàn bộ người tham gia trên cả nước từ ngày 1/10/2017, khi tỷ lệ người tham gia được đồng bộ quản lý theo mã số BHXH đạt từ 70% trở lên.

Trong những năm qua, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân ngày một tốt hơn.

Theo báo cáo từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hết tháng 11/2016, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trên 75 triệu người, đạt 100,6% kế hoạch giao.

Nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian, chi phí đối với doanh nghiệp, BHXH Việt Nam sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm vào cuối năm.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ nay đến hết năm 2016.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hiện tình hình nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm đang tiếp tục gia tăng và xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước dù ngành này đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế, ngăn ngừa.