SSI đạt doanh thu hợp nhất 1.049 tỷ đồng trong quý 4/2017

Bản in
SSI đạt doanh thu hợp nhất 1.049 tỷ đồng trong quý 4/2017

Theo kết quả báo cáo hợp nhất quý 4/2017 vừa được Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố, doanh thu hợp nhất quý 4 của công ty đạt 1.049 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 425,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 62% và 252% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc năm 2017, công ty ghi nhận doanh thu ở mức 3.043,2 tỷ đồng, tăng 19,8% và vượt 44,35% kế hoạch kinh doanh năm 2017 về doanh thu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 đạt 1.405 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2016 và vượt 32,8% kế hoạch năm.

Dưới đây là cơ cấu doanh thu hợp nhất của công ty trong quý 4/2017:

Tính đến ngày 31/12/2017, công ty có mức tổng tài sản hợp nhất đạt 18.764,4 tỷ đồng - tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.616,2 tỷ đồng.

Tin mới cập nhật
Các tin khác