Quý I, PVN nộp ngân sách gần 21 ngàn tỉ đồng

Bản in
Quý I, PVN nộp ngân sách gần 21 ngàn tỉ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song quý I/2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 20,8 ngàn tỷ đồng.

Khai thác dầu khí

Cụ thể, toàn Tập đoàn đã khai thác 3,93 triệu tấn dầu, vượt 4,5% kế hoạch quý I; sản lượng khai thác khí ước đạt 2,52 tỷ m3, vượt 5,7% kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn quý I ước đạt 117,1 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 4-16% kế hoạch quý I đề ra. Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Đinh Dậu được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ.

Để hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2017, theo lãnh đạo Tập đoàn, trong tháng tư và quý II/2017, Tập đoàn sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực và quyết liệt thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Theo đó, Tập đoàn kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, công trình dầu khí. Đặc biệt, bám sát diễn biến giá dầu năm 2017 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm.

Song song với việc tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2017, chấn chỉnh kỷ luật lao động và ý thức trách nhiệm trong toàn Tập đoàn; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Tin mới cập nhật
Các tin khác