Queenet Quốc tế và World Việt Nam bị xử phạt trong hoạt động bán hàng đa cấp

Bản in
Queenet Quốc tế và World Việt Nam bị xử phạt trong hoạt động bán hàng đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc xử phạt 2 công ty là: Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam vì những hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế bị xử phạt số tiền là 240 triệu đồng vì những hành vi: Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật; Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của hàng hóa để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

Còn đối với Công ty TNHH World Việt Nam, số tiền phạt là 80 triệu đồng vì hành vi vi phạm: Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ đến Cục Quản lý cạnh tranh theo quy định của pháp luật; Không thực hiện nghĩa vụ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, theo quy định, Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế và Công ty TNHH World Việt Nam có 30 ngày để khiếu nại. Quá thời hạn này, nếu công ty không khiếu nại, hoặc khiếu nại bị bác bỏ, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và bán hàng đa cấp.

Tin mới cập nhật
Các tin khác