Quảng Ninh: 2,8 tỷ đồng cho khuyến công năm 2018

Bản in
Quảng Ninh: 2,8 tỷ đồng cho khuyến công năm 2018

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (trung tâm) đã triển khai xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 2,8 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 800 triệu đồng hỗ trợ cho 4 đề án; nguồn kinh phí khuyến công địa phương 2 tỷ đồng hỗ trợ cho từ 10 - 15 đề án và các hoạt động khuyến công khác.

Năm 2017, trung tâm được UBND tỉnh giao 1 tỷ đồng kinh phí khuyến công địa phương cho 12 đề án; kinh phí quốc gia được giao 800 triệu đồng cho 2 đề án. Các đề án được thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ quy định. 

Tin mới cập nhật
Các tin khác