Quản lý đập thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du

16:10 | 08/04/2017

Theo báo cáo của Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Bộ Công Thương tại Hội nghị về vận hành ao toàn, hiệu quả hồ chứa thủy điện do Bộ Công Thương tổ chức ngày 17/3/2017, hiện cả nước có 330 công trình thủy điện với tổng công suất 17.615 MW đưa vào vận hành, chiếm 32% tổng sản lượng điện năng cả nước.  (Đọc thêm)