Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai- Thêm sức hấp dẫn

Bản in
Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai- Thêm sức hấp dẫn

Nhằm tạo động lực cho phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 189/2015/HĐND về phát triển CCN giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết 189).  

Đồng Nai thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp

Theo đó, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ ứng dụng vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho CCN chưa có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện di dời vào CCN.

Việc hỗ trợ dựa trên nguyên tắc, mỗi CCN hoặc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 lần. Đối với các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN được hỗ trợ 20 tỷ đồng/cụm; các CCN nhỏ hơn 30ha được hỗ trợ 15 tỷ đồng/cụm. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện di dời vào CCN sẽ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp vận chuyển với mức 30.000 đồng/m2…

Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, những ưu đãi này chưa thực sự tạo được sút hút với các nhà đầu tư. Trong tổng số 27 CCN đã được tỉnh quy hoạch, mới chỉ có 4 cụm có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh - con số quá khiêm tốn. Nhưng đáng nói, trong số các CCN này, chưa có cụm nào hoàn thiện được nhà máy xử lý nước thải. 

Trước những bất cập trên, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết 94/2017 sửa đổi Nghị quyết 189 theo hướng mở rộng đối tượng chủ đầu tư, tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm. Cụ thể, đối với các CCN được giao cho Trung tâm Phát triển CCN cấp huyện, Ban quản lý CCN cấp huyện và đơn vị trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, được hỗ trợ ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh. Mỗi địa phương chỉ được hỗ trợ 1 CCN, ưu tiên cho các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ các hạng mục: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ; hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thu gom và xử lý chất thải tập trung; khu vực lưu giữ và xử lý chất thải rắn nếu có. Mức hỗ trợ tương đương với quy định tại Nghị quyết 189. Về phương thức hỗ trợ, chủ đầu tư được hỗ trợ 1 lần khi khối lượng đầu tư đạt 60% trở lên hoặc hỗ trợ 20% kinh phí khi đạt 20% tổng vốn đầu tư của dự án được duyệt; hỗ trợ tiếp 20% khi đạt 40% tổng vốn đầu tư và hỗ trợ phần còn lại khi đạt 60% trở lên.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời vào CCN được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển, xây dựng lại cơ sở 30.000 đồng/m2 theo diện tích thuê lại. Mức hỗ trợ này tương đương với quy định tại Nghị quyết 189, tuy nhiên, quy định cụ thể hơn, bảo đảm công bằng, minh bạch. Theo đó, mức hỗ trợ sẽ không quá 10.000m2 với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp; không quá 5.000m2 cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không quá 150 triệu đồng/doanh nghiệp; không quá 2.000m2 đối với hộ kinh doanh, không quá 60 triệu đồng/hộ.

Có thể thấy, tỉnh Đồng Nai đã rất kịp thời trong việc theo dõi, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách trong lĩnh vực CCN. Với những điều chỉnh hấp dẫn hơn, hy vọng Nghị quyết 94/2017 sẽ thực sự tháo được những vướng mắc đang tồn tại và tạo động lực mạnh mẽ cho các CCN trên địa bàn tỉnh phát triển.

Trong tổng số 14/27 CCN được quy hoạch của tỉnh Đồng Nai, đã thu hút 195 doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Tin mới cập nhật
Các tin khác