Phần I - Lợi nhuận cao khiến buôn lậu thuốc lá gia tăng

10:45 | 24/10/2017

Ngày 30/9/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 30 về tăng cường công tác đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu. Sau khi có chỉ thị của Thủ tướng với sự vào cuộc tổng lực của các lực lượng chức năng tình hình buôn lậu thuốc lá đã giảm xuống rõ rệt trong năm 2015. Tuy nhiên sang năm 2016 tình hình buôn lậu thuốc lá lại trở lên hết sức phức tạp.  (Đọc thêm)