Phần I: Điểm sáng giáo dục đào tạo ngành Công Thương

15:06 | 21/10/2016

Trong phần I của chương trình với chủ đề “Điểm sáng giáo dục đào tạo ngành Công Thương”, các diễn giả đã đưa ra thông tin dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực của ngành Công Thương trong giai đoạn sắp tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế. Để nắm bắt nhu cầu đó, cả ba trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội đều đã và đang xây dựng ưu thế đào tạo và chất lượng đào tạo chuyên sâu riêng cho mình, trong đó gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động.  (Đọc thêm)