Petrolimex: 9 tháng, nộp ngân sách 24.378 tỷ đồng

Bản in
Petrolimex: 9 tháng, nộp ngân sách 24.378 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý III/2016 của công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của toàn tập đoàn, 9 tháng đầu năm 2016, Petrolimex nộp ngân sách hợp nhất 24.378 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015.

Sản xuất, kinh doanh dầu mỡ nhờn đem lại lợi nhuận không nhỏ

Tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: Xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 88.059 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể: Doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng đầu năm 2015 là 51,01 usd/thùng, trong khi bình quân năm 9 tháng đầu năm 2016 là 41,31 usd/thùng (bằng 80,98% giá dầu bình quân 9 tháng 2015).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 4.064 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 160% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.735 tỷ đồng, tương đương 42,7 % tổng lợi nhuận hợp nhất.

Petrolimex cũng đã hoàn thành phương án phát hành vốn để giảm vốn nhà nước từ 94,99% xuống 75,87% theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung vốn nhà nước thiếu theo phương án quyết toán cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 3323/VPCP-ĐMDN ngày 12/5/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quý IV/2016, Petrolimex sẽ tiến hành thoái vốn tại Công ty hạ tầng xăng dầu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; hoàn thành và trình chủ sở hữu đề án tái cấu trúc hệ thống kinh doanh xăng dầu; xây dựng đề án thành lập Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, đồng thời hoàn thiện thủ tục và hồ sơ để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Petrolimex cũng đang chuẩn bị các phương án kinh doanh nhiên liệu mới theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Tin mới cập nhật
Các tin khác