Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 27,54 tỷ USD

26/12/2012 10:53:00

Ngày 25/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra số liệu thống tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản năm 2012.

CôngThương - Kết quả này cho thấy, thị trường xuất khẩu năm nay gặp nhiều khó khăn, giá cả hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường đều giảm. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản năm 2012 vẫn đạt kết quả khá với tổng giá trị xuất khẩu đạt 27,54 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng gạo xuất khẩu năm 2012 dự kiến đạt 8,1 triệu tấn với giá trị 3,7 tỷ USD, tăng 13,9% về lượng và 2,1% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm với giá gạo xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm đạt 457 USD/tấn, giảm 10,4%. Thị trường xuất khẩu gạo năm nay có nhiều thay đổi, trong đó thị trường Trung Quốc tăng gấp 6,4 lần về lượng và 5,4 lần về giá trị. Ngược lại, nhiều thị trường lớn khác lại sụt giảm cả về lượng và giá trị như Inđônêsia, Singapore, Xenegal, và Philippines.

Khối lượng cà phê xuất khẩu năm 2012 ước đạt 1,76 triệu tấn với giá trị 3,74 tỷ USD, tăng 40,3% về lượng và 36% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm đạt 2.137 USD/tấn, giảm 3,08% so với cùng kỳ năm trước. Hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ (12,03%) và Đức (chiếm 11,77% thị phần) và tăng trưởng khá cả về lượng và giá trị. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu cà phê Việt Nam của Bỉ chỉ bằng 66,4% về lượng và 60,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Lượng cao su xuất khẩu năm 2012 đạt 1,02 ngàn tấn, thu về 2,85 tỉ USD, tăng 25% về lượng nhưng giảm 11,7% về giá trị. Giá xuất khẩu trung bình 11 tháng đầu năm đạt 2.816 USD/tấn, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng cao su xuất khẩu tăng tại một số thị trường lớn như Malaixia tăng gấp 3,4 lần, Ấn Độătng gấp 3 lần, và Đài Loan tăng 20%. Tuy nhiên, giá giảm liên tục từ đầu năm đến nay nên giá trị xuất khẩu cao su giảm so với cùng kỳ năm 2011.

Lượng chè xuất khẩu năm 2012 ước đạt 148 ngàn tấn, với kim ngạch 227 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,8% về lượng và 11,5% về giá trị. Giá bình quân 11 tháng đạt 1.526 USD/tấn, tăng 0,4% so với mức giá xuất khẩu của năm 2011 là 1.520 USD/tấn. Tình hình tiêu thụ chè khá khả quan, Pakixtan tiếp tục giữ vị trí thứ nhất với 19,8% thị phần. Sự tăng trưởng được thấy ở hầu hết các thị trường lớn ngoại trừ Nga và Đức.

Lượng điều xuất khẩu năm 2012 ước đạt 223 ngàn tấn, kim ngạch 1,483 tỷ USD, tăng 25,4% về lượng và 0,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011. Việt Nam tiếp tục giữ vững là nước xuất khẩu hạt điều nhân đứng thứ 1 thế giới. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 11 tháng đạt 6.681 USD/tấn, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các thị trường tiêu thụ lớn đều có sự tăng trưởng khá mạnh về lượng và giá trị trừ Hà Lan giảm 11,1% về lượng và 20,1% về giá trị.

Khối lượng tiêu xuất khẩu năm 2012 dự kiến đạt 118 ngàn tấn với kim ngạch 802 triệu USD, giảm 4,3% về lượng nhưng tăng 9,6% về giá trị so cùng kỳ năm trước. Giá tiêu XK bình quân 11 tháng đạt 6.792 USD/tấn, tăng 15,8% so với năm trước. Các thị trường nhập khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ (chiếm 14,7% thị phần), Đức (10,1%) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (8,48%).

Giá trị xuất khẩu Gỗ và sản phẩm gỗ của năm 2012 ước đạt gần 4,68 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn đều tăng trưởng mạnh như Hoa Kỳ (tăng 27%), Trung Quốc (11%), Nhật Bản (14,2%) so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2012 ước đạt 6,15 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2011. Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,49% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản (17,87% thị phần) và Hàn Quốc (8,27%).

Lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu năm 2012 ước đạt 4.210 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu 12 tháng đạt 1,35 tỷ USD, tăng 57,1% về lượng và 40,6% về giá trị so cùng kỳ năm 2011. Hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn đều tăng trưởng mạnh như: Trung Quốc tăng 54,4% về lượng và 34,5% về giá trị; Hàn Quốc tăng gấp 3,16 lần về lượng và 2,69 lần về giá trị… Riêng xuất khẩu sang thị trường Nga chỉ bằng 26,8% về lượng và 21% về giá trị so với năm 2011.

Thành Công


PHẢN HỒI