Ban hành quy chế giao dịch chứng khoán mới

12/03/2012 15:33:00

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán mới. Theo đó, những nội dung về hoạt động giao dịch chứng khoán được quy định cụ thể, đầy đủ bao gồm: các quy định chung, quy định cụ thể về hoạt động tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán; giao dịch cổ phiếu, giao dịch trái phiếu niêm yết…

CôngThương - Ông Trần Văn Dũng – Tổng giám đốc HNX cho biết, đối với các trường hợp giao dịch không qua hệ thống thì phải bổ sung trường hợp chào mua công khai và sửa lỗi sau giao dịch. Trong hoạt động xác lập và hủy bỏ giao dịch, bổ sung trường hợp hệ thống giao dịch gặp sự cố dẫn đến tạm ngừng giao dịch. HNX căn cứ tình hình khắc phục sự cố để quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả giao dịch.

Khi giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu, giá trần sẽ được điều chỉnh = giá tham chiếu + 1 đơn vị yết giá; giá sàn điều chỉnh = giá tham chiếu – 1 đơn vị yết giá. Nếu giá tham chiếu bằng 100 đồng, giá trần điều chỉnh = giá tham chiếu + 1 đơn vị yết giá; giá sàn điều chỉnh = giá tham chiếu. Bên cạnh đó, áp dụng cách tính giá tham chiếu theo giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất.

Cụ thể: giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày. Trước đây, giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là bình quân gia quyền của tất cả các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Giới hạn dao động giá đối với các giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ của tổ chức niêm yết cũng được phép dao động trong khoảng 50% biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định. Cụ thể, với biên độ dao động giá theo quy định hiện tại của HNX là 7%, giá của cổ phiếu quỹ chỉ dao động ±3.5%.

Quy chế mới cũng quy định tổ chức niêm yết không được tự ý thay đổi ý định hoặc phương án mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng. Trừ trường hợp bất khả kháng thì phải báo cáo UBCK Nhà nước ít nhất 3 ngày làm việc trước khi thay đổi và phải được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước. Tổ chức niêm yết phải công bố lý do trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời báo cáo HNX trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi phương án mua lại hoặc bán cổ phiếu quỹ.

Ông Trần Văn Dũng khẳng định, đến nay, HNX đã hoàn tất các khâu chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, đã thử nghiệm với các công ty thành viên, đảm bảo hoạt động giao dịch triển khai theo các quy định của quy chế mới an toàn, ổn định. Đây là một trong những nỗ lực của HNX nhằm thích ứng với xu hướng phát triển của thị trường, đem lại ngày càng nhiều tiện ích cho các thành biên tham gia. Những thay đổi chủ yếu theo hướng hoàn thiện quy trình giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên thị trường và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công chúng đầu tư. Quy chế giao dịch chứng khoán mới chính thức có hiệu lực từ ngày 26/3/2012.

Nguyễn Hải


PHẢN HỒI