Toàn dân đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

23/01/2013 16:50:00

Sáng nay (23/1), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm cung cấp thông tin để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại tọa đàm, một số vấn đề: điểm mới sửa đổi trong dự thảo; tiến độ đóng góp ý kiến... đã được các khách mời cung cấp thông tin chi tiết.

CôngThương - Sửa đổi nhiều nội dung quan trọng

Theo ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp- Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về nhiều mặt, trong đó có cả kinh tế. Tuy nhiên, cải cách tư pháp, lập pháp, hành chính dù đạt được một số thành tựu nhưng còn nhiều vướng mắc. Do đó, sửa đổi Hiến pháp là hết sức cần thiết. Đặc biệt trong Cương lĩnh 1991 được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết Đại hội Đảng XI có đề ra chiến lược mới. Trước đây ưu tiên phát triển kinh tế, từng bước đổi mới chính trị thì nay đặt vấn đề đổi mới chính trị và kinh tế đồng bộ. Do đó, lần nay sửa đổi Hiến pháp để đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, tạo tiền đề chính trị cho phát triển kinh tế.

Về nội dung sửa đổi, ông Nguyễn Văn Phúc- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho biết, dự thảo lần này sau khi sửa đổi có 11 chương với 124 điều (giảm 1 chương và 23 điều). Trong đó, giữ nguyên 12 điều, bổ sung, sửa đổi 101 điều, bổ sung 11 điều mới. Nội dung nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của người dân theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.  

Dự thảo lần này cũng nhấn mạnh các hình thức nhân dân thực hiện quyền lực của mình, thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, không chỉ qua cơ quan dân cử mà các cơ quan nhà nước khác. Một nội dung khác rất mới, quan trọng là phát huy nhân tố con người, đặc biệt là nhấn mạnh quyền con người, quyền công dân. Ngoài ra, nhiều điểm sửa đổi về cách hiến định các thành phần kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển, mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm công bằng, bảo đảm môi trường.... Quy định chặt chẽ, hài hòa, lược bỏ đi những quy định quá chi tiết trong Hiến pháp 1992.

Trong dự thảo, nhiều điểm sửa đổi bổ sung, xác định rõ hơn các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; mối quan hệ giữa các cơ quan, quy định về kiểm soát quyền lực nhà nước. Cũng thấy có điểm mới về cách thức hiến định đơn vị hành chính lãnh thổ và chính quyền địa phương, trong bối cảnh nước ta tiến hành cải cách hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Đặc biệt, dự thảo bổ sung một số thiết chế hiến định độc lập như Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Lấy ý kiến sâu rộng trong toàn dân

Đến nay, trang web: duthaohienphaponline.quochoi.vn của Quốc hội đã nhận được 630 ý kiến, tập trung vào chế độ chính trị, quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Cụ thể: Có 209 ý kiến về chế độ chính trị; Điều 4 về Đảng cũng có 5 ý kiến; Điều 13 nói về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh cũng rất được quan tâm với 26 ý kiến. Nhiều ý kiến rất thú vị, cụ thể và rất đáng phải suy nghĩ.

Về quyền và nghĩa vụ của công dân, Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã nhận được 153 ý kiến. Ví dụ: Với điều 21 về quyền sống, nội dung mới có nhiều ý kiến nhất với 22 ý kiến, chứng tỏ nhân dân rất quan tâm. Nhân dân rất ủng hộ những bổ sung như vậy trong bản Dự thảo Hiến pháp, phù hợp với các công ước quốc tế. Ngoài ra, rất nhiều ý kiến bàn sở hữu đất đai trong chương về kinh tế;  bộ máy nhà nước, thành lập hội đồng hiến pháp hay tòa án hiến pháp.

Nếu so sánh với những lần tham gia ý kiến trước lần góp ý sửa đổi Hiến pháp này được người dân tham gia rất tích cực. Về phía các địa phương, không chỉ triển khai ở cấp tỉnh mà đã tới cấp huyện, thậm chí huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã triển khai đến 118 thôn, 11 xã, thị trấn trên địa bàn. Như vậy công tác triển khai rất sâu rộng.

Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tin tưởng rằng người dân sẽ tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến tích cực vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này. Về phía Hội Luật gia Việt Nam, hội  sẽ tổ chức 2 hội thảo toàn quốc để tổng hợp ý kiến, cấp cơ sở tổ chức hội nghị lấy ý kiến. Việc góp ý thì cần trình độ nhất định nhưng không cần phải cao siêu và ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp lần này cũng đã có những sửa đổi rất cụ thể.

Nguyễn Hải


PHẢN HỒI