Ông Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Chủ động tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0

Bản in
Ông Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Chủ động tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0

Là đơn vị đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chủ lực của ngành Công Thương, đứng trước xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), thời gian qua, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chủ động triển khai chiến lược đón nhận CMCN 4.0 vào đào tạo.

Trong đó, vấn đề cốt lõi chính là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để nhập cuộc kịp thời bằng việc đi học tập ở nước ngoài, tham gia các hoạt động thực tiễn ở các cơ sở sản xuất. Không chỉ vậy, nhà trường còn xây dựng chương trình đào tạo CDIO gắn với nhu cầu thực tiễn, ứng dụng công nghệ theo xu thế CMCN 4.0.

Ngoài ra, nhà trường tích cực mời doanh nghiệp (DN) tham gia quá trình đào tạo và tiếp nhận sinh viên thực tập tại DN; mời các nhà quản lý tham gia quá trình đào tạo, xây dựng chương trình. Hiện, trường đã hợp tác, liên kết đào tạo với hơn 2.000 DN, nhờ đó, nhiều DN đã tuyển dụng được sinh viên đáp ứng nhu cầu, nhất là các DN FDI. Sự chuyển mình của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được coi là niềm tự hào của ngành Công Thương, không ngừng định vị thương hiệu uy tín hàng đầu về cung ứng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước, và yêu cầu thị trường nước ngoài, cũng như đòi hỏi khắt khe của CMCN 4.0.

Tin mới cập nhật
Các tin khác