Sở Công Thương Quảng Trị

Nỗ lực công tác cải cách hành chính

Bản in
Nỗ lực công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Công Thương Quảng Trị được UBND tỉnh, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Ông Lê Quang Vĩnh - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị - đã chia sẻ với Báo Công Thương về những kết quả này và mục tiêu trong thời gian tới.

Xin ông cho biết, Sở Công Thương Quảng Trị đã có những hoạt động gì để đẩy mạnh CCHC?

Là một trong những đơn vị sớm xác định và công bố Chỉ số CCHC, Sở Công Thương Quảng Trị đã đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung ứng các dịch vụ hành chính công; xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Ông Lê Quang Vĩnh - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị

Qua thực tiễn quản lý, ngoài việc đề xuất hủy bỏ, bổ sung hoặc thay thế những quy định hành chính không phù hợp, Sở Công Thương Quảng Trị đã tham mưu, đề xuất phương án đơn giản hóa Bộ thủ tục hành chính với chi phí tiết kiệm 49,36%. Sở đã tăng cường công tác cải cách thể chế như: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa và đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật nhằm nâng cao tính pháp lý và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Từ đầu năm 2012 đến nay, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết không những trước và đúng thời hạn mà chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức cũng được nâng lên.

Đến nay, 100% cán bộ công chức đều sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; công bố, áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Sở đã công bố và cập nhật toàn bộ tài liệu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng giao tiếp thông tin ISO... nên chất lượng hồ sơ sau tiếp nhận đã được nâng cao, hạn chế tình trạng hồ sơ bị thiếu hoặc sai quy trình, thủ tục hiện hành.

Để CCHC đạt hiệu quả cao, ngành Công Thương Quảng Trị có những đề xuất gì, thưa ông?

Sở Công Thương Quảng Trị đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; triển khai mô hình tổ chức gian hàng tư vấn thủ tục hành chính của ngành; đề xuất, thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Cùng đó, triển khai Đề án xác định vị trí việc làm; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ chế “một cửa”, tiến tới đề xuất phương án xây dựng cơ chế “một cửa liên thông” hiện đại giữa Sở và Văn phòng UBND tỉnh, các cấp. Xác định và công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính hàng năm của Sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; triển khai hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức của Sở... Tất cả đều nhằm mục tiêu hướng đến nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trên địa bàn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Những hoạt động này sẽ góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới cập nhật
Các tin khác