Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhân dân phải được tham gia và giám sát quy hoạch

Bản in
Nhân dân phải được tham gia và giám sát quy hoạch

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã cho ý kiến tại tổ và tại hội trường; Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, song vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục xem xét, bổ sung, trong đó có nguyên tắc nhân dân tham gia và giám sát quy hoạch.

Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Internet

Khẳng định sự cần thiết của Luật Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, việc xây dựng và ban hành Luật là rất cần thiết để khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, ngành ngành đua nhau làm quy hoạch mà chẳng liên quan gì đến nhau.

Góp ý kiến vào những nội dung cụ thể, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, cần xem xét lại tên gọi của Dự thảo Luật và phạm vi điều chỉnh của luật, trong đó cần thống nhất các quy định khung nhằm tránh “quy hoạch nọ chồng quy hoạch kia”.

Tán thành, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, cần có quy hoạch mang tính tổng thể quốc gia làm cơ sở cho các quy hoạch khác và có thể đổi tên Luật thành “Luật về quy hoạch tổng thể quốc gia”.

“Các ngành nên ngồi lại với nhau để “ra một cái mũ chung”. Đồng thời, cần xác định việc quy hoạch quốc gia phải mang tính dài hạn, khoảng 30 - 50 năm” - Tổng thư ký Quốc hội - đề nghị.

Làm rõ hơn quan điểm cần có một Luật Quy hoạch tổng thể, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho rằng, Ban soạn thảo cần xem xét lại cách viết về danh mục quy hoạch ngành quốc gia, trong đó, làm rõ loại quy hoạch và quy hoạch về cái gì.

Về kinh phí thực hiện quy hoạch, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ Luật Đầu tư công, đồng thời, phân định rõ ràng nguồn ngân sách chi cho công tác quy hoạch.

“Phải rà soát lại quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch để bảo đảm đúng Hiến pháp, đúng Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, phần liên quan đến địa phương, cần chú ý tới vai trò của Hội đồng nhân dân” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị và lưu ý: “Trong 7 nguyên tắc chung nhưng không có nguyên tắc nào là nhân dân tham gia và giám sát quy hoạch”.

Đặc biệt, trước những ý kiến chưa thống nhất của đại diện các bộ, ngành tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước khi Chính phủ trình Dự thảo Luật cần phải thảo luận và thống nhất. Chi tiết hơn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu thực tế, một số dự án luật, như Luật Du lịch, Luật Thủy lợi, Luật Đường sắt... các bộ và Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và sẽ xem xét thông qua trong kỳ họp tới đều nói về quy hoạch, nhưng không thống nhất.

Ở khía cạnh khác, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, Luật Quy hoạch ra đời sẽ ảnh hưởng đến 13.000 quy hoạch xây dựng đã có, thậm chí là những quy hoạch đã định hướng tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, những đồ án đã được duyệt, đang làm tốt mà lại phải tạo lập lại sẽ gây lãng phí rất lớn. Vì vậy, ông Toàn cho rằng, Ban soạn thảo cần làm rõ nội dung liên quan đến danh mục 32 luật liên quan có thể bị xóa bỏ, điều chỉnh khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch là rất cần thiết để khắc phục trình trạng chồng chéo, phân tán, ngành ngành đua nhau làm quy hoạch mà không liên quan gì đến nhau.

Tin mới cập nhật
Các tin khác