Người dân nô nức Ngày lễ Đền Hùng

08:52 | 25/04/2018

Mặc dù chính lễ được tổ chức ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhưng ngay từ chiều tối và đêm 9 tháng 3 âm lịch, đã có hàng nghìn người dân tới Đền Hùng để là những du khách đầu tiên đến dâng hương các vị vua Hùng.