Ngày hội của nông sản, tiểu thủ công nghiệp từ các HTX, liên minh HTX và doanh nghiệp Việt Nam

12:24 | 19/04/2017

Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp của các hợp tác xã (HTX), liên minh HTX và doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất đã chính thức được khai mạc tối 18/4 tại Hà Nội.  (Đọc thêm)