Năm 2017:

Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách 285 nghìn tỷ đồng

Bản in
Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách 285 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2016, dù gặp rất nhiều khó khăn, song ngành Hải quan đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước, nhờ đó, kết thúc năm, toàn ngành đã thực hiện đạt 275/270 nghìn tỷ đồng kế hoạch. 

Đây là cơ sở để năm 2017, ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được Quốc hội, Bộ Tài chính giao với mức tăng 5,6%, tương đương 285 nghìn tỷ đồng.

Năm 2017, ngành Hải quan sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách 285 nghìn tỷ đồng

Nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước

Theo Tổng cục Hải quan, 2016 là năm hết sức khó khăn trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước của ngành với rất nhiều nguyên nhân. Cụ thể, do việc triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành với nhiều quy định về ưu đãi, giảm hoặc không thu nhiều khoản thuế dẫn đến giảm nguồn thu.

Bên cạnh đó, do biến động giảm sâu của giá xăng dầu (giá dầu thô giảm từ 60 đôla/thùng khi xây dựng dự toán năm 2016 xuống mức bình quân đạt 41 đôla/thùng) đã làm giảm thu từ dầu thô xuất khẩu khoảng 1.800 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện các FTAs, thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu của thị trường Hàn Quốc, ASEAN thấp hơn so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), nên doanh nghiệp chuyển hướng sang nhập khẩu từ các thị trường có thuế suất thấp hơn, làm giảm thu khoảng 10.100 tỷ đồng.

Cùng với đó, việc thực hiện các cam kết FTAs với việc giảm thuế sâu cũng đã làm cho các doanh nghiệp nhập khẩu chuyển hướng nhập khẩu từ thị trường có thuế suất thuế nhập khẩu cao sang thị trường có thuế suất thuế thấp đã làm giảm mạnh số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan. Dù kim ngạch nhập khẩu có thuế năm 2016 tăng 9,4%, nhưng số thu tương ứng chỉ tăng 3,8%. So với năm 2015, số thu từ thuế nhập khẩu đã giảm khoảng 5.564 tỷ đồng.

Hơn nữa, GDP năm 2016 chỉ đạt khoảng 6,21% (dự báo đầu năm đạt 6,7%) và kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 8,9% so với dự báo tăng 10%, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kỳ vọng cũng là nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước của hải quan.

Trước tình hình đó, để đạt chi tiêu thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, như: Giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng cục hải quan tỉnh, thành phố; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách quá hình triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Chủ động rà soát, kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn; Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan...

Nhờ các nỗ lực trên, số thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2016 đã đạt 272.239 tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán Quốc hội giao, tăng 3,8% so với năm 2015.

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách năm 2016, trong năm 2017, Quốc hội, Bộ Tài chính giao ngành Hải quan thu ngân sách 285 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với dự toán thu năm 2016.

Đẩy mạnh công tác kiểm soát hải quan

Năm 2016, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là một trong những công tác đạt được kết quả đáng ghi nhận của ngành Hải quan. Theo đó, từ ngày 16/12/2015 đến 15/12/2016, toàn lực lượng đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 15.489 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 416 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách qua công tác này đạt hơn 171 tỷ đồng.

Trong năm, cơ quan Hải quan đã khởi tố 48 vụ và đề nghị các cơ quan khác khởi tố 112 vụ vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, Hải quan cũng đã ban hành 104 quyết định tịch thu hàng vô chủ do không xác định được chủ sở hữu; Xử lý 192/208 container hàng hóa vi phạm; Xử lý 20 vụ việc xâm phạm quyển sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đạt chất lượng...

Với đánh giá trong năm 2017, tình hình vi phạm các quy định pháp luật về hải quan, buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng cục Hải quan đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong công tác này.

Cụ thể, ngành Hải quan sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 23/9/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP và Quyết định số 2415/QĐ-BCĐ 389 ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính về triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ kiện toàn lực lượng kiểm soát hải quan theo Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg và đề xuất đầu tư, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát. Xây dựng và hoàn thiện đề án phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính và hoàn thiện sổ tay nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Đặc biệt, Hải quan sẽ thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, hướng dẫn nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế của công chức thực hiện; Sửa đổi chế độ báo cáo kiểm soát hải quan đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động kiểm soát hải quan để đưa vào áp dụng; Hướng dẫn, tập huấn trong toàn ngành triển khai các quy trình nghiệp vụ; Triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020; đề án Trung tâm Chỉ huy trực tuyến; hoàn thiện Quy chế giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục An ninh; sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Tổng cục Cảnh sát; ký quy chế phối hợp giữa Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan với Vụ III - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

TIN LIÊN QUAN
Ngành hải quan hội nhập quốc tế thực chất hơn

Tin mới cập nhật
Các tin khác